Dowozimy do odległości 1,5 km od naszej pizzerii.

Wątpliwości czy Twój adres znajduje się w strefie naszego dowozu zostaną rozwiane przy składaniu zamówienia.